Yhteisötaideteos on yhteisön omakuva.

Omassa kokemuksessani yhteisötaiteesta tekijäyhteisön asiantuntijuus on prosessin keskellä. Taiteilijana annan oman ammattitaitoni yhteisön käyttöön ja toimin mahdollistaja. Teosidea ja teos nousevat yhteisöstä ja paikallisidentiteetistä luovan prosessin aikana.

Tekijän oma käden jälki yhteisessä teoksessa on samalla vahva jälki myös tekijässä itsessään. Merkityksellisyyden tunne vahvistuu, kun tulee näkyväksi ja on osa jotakin itseä suurempaa, yhteistä kokemusta. Teosprosessi on samalla vahva viesti yhteisöltä, eheyttävä ja voimaannuttava. Taideteos on yhteisen matkan näkyvä muoto.